مراحل را طبق عکس های زیر انجام دهید.

روی مثبت بزنید

از این قسمت VPN را انتخاب کنید

از قسمت VPN TYPE باید L2TP را انتخاب کنید

توجه :سرور های L2TP بعد از خرید به ایمیل شما ارسال شده است.

در عکس زیر پسوورد یا همان رمز عبور اکانت خود را وارد کنید
در shared secret اعداد 123456 را وارد نمایید

از قسمت Advanced تیک send all traffic را بزنید

در پایان روی apply و connect را بزنید