نرم افزار سیسکو را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید:

لینک دانلود Cisco

در صورتی که کانکشن بالا نصب نشد

لینک زیر را دانلود نمائید و نصب کنید

لینک دانلود CiscoWin10

سپس نرم افزار را اجرا کرده و مانند تصاویر زیر مراحل دیگر را برای اتصال انجام دهید
آدرس سروها:
توجه : آدرس سرور ها بعد از خرید برای شما نشان داده می شود و به ایمیل ثبت شده ارسال می گردد