ابتدا برنامه را از لینک زیر دانلود و نصب کنید

 

لینک دانلود کانکشن

سپس فایل کانفیگ ها را از لینک زیر دانلود واز حالت فشرده خارج نمایید

لینک دانلود کانفیگ ها

سپس یکی از فایل های  کانفیگ را از طریق File ایمپورت کنید و متصل شوید